Privacy

Born to Succeed is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Born to Succeed 

www.borntosucceed.nl; Straakvense Bosdijk 96, 5703 GX Helmond; telefoon: 0492 - 387806; kvk: 65119908
 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Born to Succeed verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 Voor- en achternaam

 Geboortedatum

 Gender

E-mailadres

 Adresgegevens

 Telefoonnummer

 Bankrekeningnummer

 Gegevens over jouw surfgedrag
 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en digitale systemen hebben geen intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming diens persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem contact met ons op. Wij gaan deze informatie verwijderen.
 

3. Doelen bij verzamelen van gegevens

Born to Succeed verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling.

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Om je te kunnen bellen of berichten voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Om jou te te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Je de mogelijkheid te bieden een account via Virtuagym aan te maken.

Om goederen en diensten bij je af te leveren (indien van toepassing).

Born to Succeed analyseert jouw online surfgedrag om ons aanbod online af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren.

Born to Succeed verzamelt je betalingsgegevens bij het indienen van jaarlijkse belastingaangiftes.
 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Born to Succeed neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor je persoonsgegevens. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Born to Succeed) tussen zit. Born to Succeed gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen waarvan wij van mening zijn dat ze vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan:

e-Boekhouden.nl (verwerking van onze financiële administratie)

YMLP.com (opstellen en versturen van digitale nieuwsbrieven)

Mijnwebwinkel.nl (beheer van onze website, diensten en facturen)

iCloud (afspraken via de agenda, bellen en het opsturen van berichten)

Microsoft (opsturen van e-mails en verwerken van gegevens)

What’sapp (versturen van (groeps-) berichten via de telefoon)

Virtuagym (ledenadministratie, betalingen, trainingsprogramma's en biometrische gegevens)
 

5. Hoe lang we (bijzondere) persoonsgegevens bewaren

Born to Succeed bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 Klanten-accounts bewaren wij minimaal 7 jaar

 Bijzondere persoonsgegevens bewaren wij langer dan 7 jaar*

 Gegevens voor reparatie / onderhoud bewaren wij 7 jaar

 Gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven tot verwijderverzoek

 Factuur-, betaal- en bestelgegevens bewaren wij 7 jaar

*Bijzondere persoonsgegevens hebben betrekking tot je geboortedatum, lengte, gewicht en overige biometrische en/of medische gegevens die wij nodig hebben voor de veilige uitvoering van onze persoonlijke diensten.
 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Born to Succeed deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Born to Succeed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Born to Succeed jouw persoonsgegevens aan andere instanties zoals hieronder omschreven. Dit doen wij met jouw nadrukkelijke toestemming:

Naam derde
 

Jurisdictie
 

Doel
 

Type gegevens
 

 e-Boekhouden

Financien

Boekhouding

N.A.W. - Bankrekening

 YMLP.com

Marketing/PR

Nieuwsbrieven

E-mailadres

 MijnWebwinkel

Facturatie

Verkoop

N.A.W. - Bankrekening

 iCloud

Beheer / agenda

Communicatie

N.A.W.

 Microsoft

Beheer / outlook

Communicatie

E-mailadres

 What’sapp

PR

Communicatie

Telefoonnummer

 Virtuagym

Gezondheid

Veiligheid in dienstverlening

N.A.W en bijzondere persoonsgegevens

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Born to Succeed gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Born to Succeed en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via ons contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Born to Succeed wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Born to Succeed neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

 

Versie 0.2 - Laatst gewijzigd: 16 maart 2024

© 2013 - 2024 Born to Succeed | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel