Privacy

Versie 0.1 - Laatst gewijzigd: 19 mei 2018

Born to Succeed is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Born to Succeed 

www.borntosucceed.nl; Straakvense Bosdijk 96, 5703 GX Helmond; telefoon: 0492 - 387806; kvk: 65119908
 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Born to Succeed verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam - Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum (Indien van toepassing)
- Bankrekeningnummer (bij betaling via automatische incasso) - Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.
 

3. Doelen bij verzamelen van gegevens

Born to Succeed verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling.
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
- Om je te kunnen bellen of berichten voor de uitvoering van onze dienstverlening.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
- Om goederen en diensten bij je af te leveren.
- Born to Succeed analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Born to Succeed verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Born to Succeed neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Born to Succeed) tussen zit. Born to Succeed gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

• e-Boekhouden.nl (voor de verwerking van onze financiële administratie)
• YMLP.com (voor het opstellen en versturen van digitale nieuwsbrieven)
• mijnwebwinkel.nl (voor het beheer van onze website, diensten en facturen)
• iZettle (voor pinbetalingen en opsturen van bonnetjes via e-mail of sms-bericht) • iCloud (voor afspraken via de agenda, bellen en het opsturen van berichten)
• Microsoft (voor het opsturen van e-mails en verwerken van gegevens)
• What’sapp (voor het versturen van (groeps-) berichten)
• Virtuagym (voor het opstellen van trainingsprogramma’s en gezondheidsmetingen)

 

5. Hoe lang we (bijzondere) persoonsgegevens bewaren

Born to Succeed bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 1. Klanten-accounts bewaren wij 7 jaar

 2. *Bijzondere persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar

 3. Gegevens voor reparatie/onderhoud bewaren wij 7 jaar

 4. Gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven tot verwijderverzoek

 5. Factuur-, betaal- en bestelgegevens bewaren wij 7 jaar

  (Verplichting Belastigingdienst)

  *Bijzondere persoonsgegevens hebben betrekking tot je geboortedatum, lengte, gewicht en overige biometrische en/of medische gegevens die wij nodig hebben voor de veilige uitvoering van onze persoonlijke diensten.
   

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Born to Succeed deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Born to Succeed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Born to Succeed jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Naam derde

Jurisdictie

Doel

Type gegevens

e-Boekhouden

Financien

Boekhouding

N.A.W. - Bankrekening

YMLP.com

Marketing/PR

Nieuwsbrieven

E-mailadres

MijnWebwinkel

Facturatie

Verkoop

N.A.W. - Bankrekening

iZettle

Facturatie

Verkoop

E-mail / telefoon

iCloud

Beheer / agenda

Communicatie

N.A.W.

Microsoft

Beheer / outlook

Communicatie

E-mailadres

What’sapp

PR

Communicatie

Telefoon

Virtuagym

Gezondheid

Veiligheid in dienstverlening

N.A.W en bijzondere persoonsgegevens

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Born to Succeed gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Born to Succeed en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via contact. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Born to Succeed wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Born to Succeed neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

 

© 2013 - 2023 Born to Succeed | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel