Voorwaarden

Algemene voorwaarden
 

Onze dienstverlening

 1. U vebindt zich aan Born to Succeed vanaf het moment u een dienst of product afneemt van het Sport Medisch Centrum Helmond, gevestigd aan de Straakvense Bosdijk 96.
   
 2. De afronding van uw bestelling en ontvangst van een factuur voor de desbetreffende dienstverlening is het bewijs van uw verbintenis aan Born to Succeed. Vanaf dat moment gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, onze privacyverklaring en de cookieswet die voor onze dienstverlening en websites gelden. 
   
 3. Het afnemen van een dienstverlening bij Born to Succeed is strikt persoonlijk en kan om veiligheidsredenen niet worden overgedragen aan derden. Indien de dienst(-en) door een andere persoon of instantie afgenomen wordt dan door degene die de factuur betaalt, dient de afnemer van onze diensten een Welkomstformulier, tevens PAR-Q in te vullen en te ondertekenen.
   
 4. Bij ongepast gedrag zal de verbintenis automatisch worden geblokkeerd en wordt de dienstverlening door Born to Succeed per onmiddellijke ingang beëindigd. In dit geval dient u, of de afnemer de nog openstaande en derhalve verschuldigde bedragen vooralsnog te voldoen. Er vindt geen restitutie plaats. Bij ongepast gedrag verstaat men ongewenste situtaties voortvloeiend uit discriminatie, intimidatie, pesterij, ongevraagde intimiteit, geweld, gebrek aan persoonlijke hygiëne en vergelijkbare daden.
   
 5. Alle bijdragen en contributies worden vooruit betaald (maandelijkse lidmaatschappen worden voldaan via automatische incasso). Bij nalatigheid wordt er een herinneringsbrief per e-mail verstuurd. Hierna wordt er om een betaalverzoek via What'sapp of sms verstuurd. Indien na ontvangst van de herinneringsbrief en betaalverzoek nog geen betaling is ontvangen, behoudt Born to Succeed zich het recht om een incassobureau in te schakelen. Alle bedragen, inclusief de toeslagen van het incassobureau dienen vooralsnog te worden voldaan.

Tussentijds opzeggen

 1. De verbintenis verloopt automatisch na de overeengekomen duur van het contract. Indien van toepassing, wordt er vlak voor het einde van de overeengekomen contractperiode persoonlijk, via e-mail of telefonisch contact opgenomen m.b.t. het verlengen van de dienstverlening door Born to Succeed.
   
 2. Bij tussentijdse opzeggingen vindt er geen restitutie plaats mits Born to Succeed zelf en met opzet met het verlenen van de desbetreffende dienstverlening stopt. Bij faillisement, calamiteit of overmacht wordt Born to Succeed vrijgesteld van restituties met betrekking tot voorafgaande betalingen. Bij de boeking van reizen en activiteiten in het buitenland die door Born to Succeed worden georganiseerd, wordt u verzocht om een annulerings- en reisverzekering af te sluiten voor onverwachte situaties.

Bij persoonlijke ongevallen

 1. U neemt alle voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat u, of anderen betrokken worden bij het ontstaan van blessures, ongevallen of ziektes als gevolg van uw trainingen zowel binnen als buiten de faciliteiten van het Sport Medisch Centrum Helmond. Het afsluiten van een annulering- of reisverzekering met voldoende dekking is derhalve zeer aanbevolen. 
   
 2. Born to Succeed noch haar medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld door persoonlijke ongevallen, letsel, ziekte of zelfs overlijden voor, tijdens of na deelname aan de door Born to Succeed georganiseerde activiteiten. Deelname is vrijwillig en voor eigen risico. U stelt daarom Born to Succeed vrij van iedere vorm van aansprakelijkheid die gerelateerd is aan bovenstaande criteria. 
   
 3. Mocht u desondanks alle voorzorgmaatregelen ziek of geblesseerd raken, dan kunt u uw lidmaatschap gedurende 1 maand kosteloos bevriezen. Na deze maand van bevriezing is het mogelijk om de op dat moment geldende lidmaatschap verder te vervolgen. Bij afwezigheid van twee maanden of langer, komt uw huidig overeenkomst te vervallen. Bij terugkomst kiest u voor een nieuw overeenkomst met de op dat moment, geldende tarieven. 

Tariefwijzigingen

 1. Houd er rekening mee dat om aan alle kosten te voldoen, bij verlenging van uw overeenkomst de jaarlijkse indexatie voor eenzelfde type dienstverlening of overeenkomst kan worden toegepast. 
   
 2. Indien de door u uitgekozen dienstverlening komt te vervallen, behoudt Born to Succeed zich het recht om de desbetreffende overeenkomst niet meer te verlengen en u een nieuwe, met de op dat moment geldende tarieven aan te bieden.
   
 3. Born to Succeed behoudt zich het recht om ten alle tijde zonder opgaaf van reden, de op dat moment geldende tarieven aan te passen bij het verlengen van eenzelfde of gelijkwaardige overeenkomst.  U hebt een bedenktermijn van 14-dagen om eventueel uw huidige overeenkomst kosteloos te laten vervolgen, wijzigen en/of beëindigen. 

Veiligheid bij buitenactiviteiten

 1. Het is verplicht om tijdens iedere sportieve, wieler- of mountainbike activiteit op de openbare weg, een helm te dragen die aan de voorgestelde veiligheidsrichtlijnen en criteria voldoet. Bij activiteiten in het buitenland of in de natuur dient u een reis- en annuleringsverzekering aan te sluiten om onnodige, onvoorziene kosten te dekken.
   
 2. Het dragen van beschermende kledij, handschoenen en beschermbril is zeer aanbevolen om uw veiligheid tijdens het fietsen, hardlopen of activiteiten buiten, in de natuur aanzienlijk te vergroten.
   
 3. Draag velle, zichtbare kleding bij trainingen en activiteiten op de openbare weg.
   
 4. Tijdens groepstrainingen op de openbare weg, wordt er met zorg voor elkaar omgegaan:

i. Dan geldt de regel van de zwakste. Er wordt in dit geval, op degenen gewacht die achterblijven of pech onderweg verkrijgen. Dit, bij gebrek aan een volgwagen of een beschikbare begeleider die achter blijft en wachten kan.

ii. Ieder deelnemer respecteert en hanteert de verkeersregels tijdens alle trainingen. Er wordt hardop en d.m.v. handgebaren over veranderingen in de weg en mogelijke risicovolle situaties gewaarschuwd.

d. Alvorens iedere training op de fiets, zorgt u ervoor dat uw materiaal volkomen in orde is en dat u desnoods een reparatieset voor onderweg meeneemt. U neemt voldoende water en eten mee voor uzelf en indien mogelijk, ook voor een ander die eventueel ondersteuning nodig heeft.

e. Ieder deelnemer is geheel verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en is ervan bewust dat hij/zij vrijwillig fysieke inspanningen aangaat in zowel Nederland als in het buitenland.

f. Deelnemer verklaart in een blessurevrije, gezonde fysieke en geestelijke gesteldheid te verkeren alvorens iedere training/activiteit.

g. Ieder deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. Het bedrijf noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van het centrum of op de openbare weg.

h. Materiaalpech tijdens het wielrennen of met de mountainbike bij een ongeval wordt indien u ervan lid bent, direct met de verzekeringsmaatschappij van de NTFU overlegd.

Eigen verantwoordelijkheid 

 1. Als lid van Born to Succeed bent u geheel verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en u bent ervan bewust dat u vrijwillig diensten van Born to Succeeed afneemt. Born to Succeed, noch haar medewerkers kunnen om deze redenen verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke letsels door het volgen van een sportactiviteit, fitnessprogramma of revalidatietraject in zowel Nederland als in het buitenland.

 2. U bent zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke bezittingen. Born to Succeed noch haar medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied of in de nabijheid van de Straakvense Bosdijk 96 te Helmond. 

Hygiëne 

 1. Het gebruik van een handdoek is verplicht. 

 2. Roken, kauwgom en dieren zijn in het gebouw verboden. 

 3. U mag in onze faciliteiten enkel met binnenschoenen sporten. 

 4. Het dragen van slippers, werkschoeisel of niet sportieve schoenen is i.v.m. uw eigen veiligheid, verboden. 

 5. Zowel los trainingsmateriaal als vaste cardio- en krachttoestellen dienen na gebruik in een ordelijke staat en gereinigd achter te worden gelaten eveneens als de vloeren en de gebruikte faciliteiten. 

 6. Eten en drinken is enkel toegestaan wanneer dit noodzakelijks is of wanneer u een dienstverlening afneemt waarvoor specifiek hierom gevraagd wordt, zoals bij het organiseren van een feestelijke activiteit. U mag dan wel ten alle tijde een bidon of flacon met water in de fitnesszalen gebruiken. 

 7. Er wordt geacht dat iedere klant voor zijn persoonlijke hygiëne zorgt. Mocht een (geur)hinder door uw persoon voor overige klanten of medewerkers plaatsvinden, dan wordt u door een van onze medewerkers vriendelijk verzocht om de (geur)hinder per direct te verhelpen. 

Privacy

 1. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledenbestand opgenomen en verwerkt om u te informeren over nieuwe mededelingen omtrent aanpassingen, ontwikkelingen, promotionele acties, producten en diensten die het bedrijf uitvoert. Meer informatie hierover leest op op onze 'privacyverklaring'. 
   
 2. Op het moment dat u een verbintenis met Born to Succeed aangaat, geeft u Born to Succeed toestemming om u via e-mail op de hoogte van bovenstaande genoemde criteria te houden.
   
 3. Uw gegevens worden met derden gedeeld om onze dienstverlening correct te kunnen blijven uitvoeren. Een lijst van instanties en waarvoor uw gegevens worden gedeeld vindt u in onze 'privacyverklaring'

Tenslotte

Born to Succeed en haar medewerkers stellen zich in staat om u deskundig en enthousiast van dienst te zijn tijdens uw deelname aan de diensten die door Born to Succeed worden geleverd. Met uw eigen en onze inzet, is het mogelijk om deze dienstverlening en samenwerkingsverband daadwerkelijk te laten slagen. Welkom bij het Sport Medisch Centrum Helmond - Born to Succeed!

 

Laatst gewijzigd: 19 maart 2024

© 2013 - 2024 Born to Succeed | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel