Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden - dienstverlening

Onze dienstverlening

 1. U vebindt zich aan Born to Succeed vanaf het moment u een dienst afneemt van Born to Succeed.
   
 2. De afronding van uw bestelling en ontvangst van een factuur voor de desbetreffende dienstverlening is het bewijs van uw verbintenis aan Born to Succeed. Vanaf dat moment gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, onze privacyverklaring en de cookieswet die voor onze website geldt. 
   
 3. Het afnemen van een dienstverlening bij Born to Succeed is strikt persoonlijk en kan om veiligheidsredenen niet worden overgedragen aan derden. Indien de dienst(-en) door een andere persoon of instantie afgenomen worden dan door degene die de factuur betaalt dient u een door de sportschool YorACTION opgestelde 'Gezondheidsverklaring' in te vullen en te ondertekenen.
   
 4. Bij ongepast gedrag zal de verbintenis automatisch worden geblokkeerd en wordt de dienstverlening door Born to Succeed per onmiddellijke ingang beëindigd. In dit geval dient u, of de afnemer de nog openstaande en derhalve verschuldigde bedragen vooralsnog te voldoen. Er vindt geen restitutie plaats.
   
 5. Alle bijdragen en contributies worden vooruit betaald. Bij nalatigheid wordt er een herinneringsbrief per e-mail verstuurd. Hierna wordt er om een betaalverzoek via What'sapp of sms verstuurd. Indien na ontvangst van de herinneringsbrief en betaalverzoek nog geen betaling is ontvangen, behoudt Born to Succeed zich het recht om een incassobureau in te schakelen. Alle bedragen, inclusief de toeslagen van het incassobureau dienen vooralsnog te worden voldaan.

Tussentijds opzeggen

 1. De verbintenis verloopt automatisch na de overeengekomen duur van het contract. Indien van toepassing, wordt er vlak voor het einde van de overeengekomen contractperiode persoonlijk, via e-mail of telefonisch contact opgenomen m.b.t. het verlengen van de dienstverlening door Born to Succeed.
   
 2. Bij tussentijdse opzeggingen vindt er geen restitutie plaats mits Born to Succeed zelf en met opzet met het verlenen van de desbetreffende dienstverlening stopt. Bij faillisement, calamiteit of overmacht wordt Born to Succeed vrijgesteld van restituties met betrekking tot voorafgaande betalingen. Bij de boeking van reizen en activiteiten in het buitenland die door Born to Succeed worden georganiseerd, wordt u aanbevolen om een annulerings- en reisverzekering af te sluiten voor onverwachte omstandigheden.

Bij persoonlijke ongevallen

 1. U neemt alle voorzorg maatregelingen om te voorkomen dat u, of anderen betrokken worden bij het ontstaan van blessures, ongevallen of ziektes als gevolg van uw trainingen zowel binnen als buiten. Het afsluiten van een annulering- of reisverzekering met voldoende dekking is derhalve zeer aanbevolen. 
   
 2. Born to Succeed noch haar medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld door persoonlijke ongevallen, letsel of ziekte of overlijden voor, tijdens of na deelname aan de door Born to Succeed georganiseerde activiteiten. Deelname is geheel vrijwillig en voor eigen risico. U stelt daarom Born to Succeed van iedere vorm van aansprakelijkheid vrij die gerelateerd is aan bovenstaande criteria. 
   
 3. Mocht u desondanks alle voorzorg maatregelingen ziek of geblesseerd raken, dan kunt u nader herstel de op dat moment geldende overeenkomst vervolgen. Na afwezigheid van een half jaar of langer komt uw huidige overeenkomst te vervallen en u dient een nieuw overeenkomst aan te gaan. 

Tariefwijzigingen

 1. Houd er rekening mee dat om aan alle kosten te voldoen, bij verlenging van uw overeenkomst de jaarlijkse indexatie voor eenzelfde type dienstverlening of overeenkomst kan worden toegepast. 
   
 2. Indien de door u uitgekozen dienstverlening vervalt, behoudt Born to Succeed zich het recht om de desbetreffende overeenkomst niet meer te verlengen. U bent vrij om voor een andere vorm te kiezen.
   
 3. Born to Succeed behoudt zich het recht om ten alle tijden zonder opgaaf van reden, de op dat moment geldende tarieven aan te passen bij het verlengen van eenzelfde of gelijkwaardige overeenkomst.

Veiligheid bij outdoor activiteiten

 1. Het is verplicht om tijdens iedere wieler- of mountainbike training op de openbare weg een helm te dragen die aan de voorgestelde veiligheidsrichtlijnen en criteria voldoet. Bij activiteiten in het buitenland dient u een reis- en annuleringsverzekering aan te sluiten om onnodige onvoorziene kosten te dekken.
   
 2. Het dragen van handschoenen en beschermbril is zeer aanbevolen om uw veiligheid tijdens het fietsen, hardlopen of activiteiten buiten, in de natuur aanzienlijk te vergroten.
   
 3. Draag velle, zichtbare kleding bij trainingen op de openbare weg.
   
 4. Tijdens groepstrainingen op de openbare weg, wordt er met zorg voor elkaar omgegaan:

i. Dan geldt de regel van de zwakste. Er wordt in dit geval, op degenen gewacht die achterblijven of pech onderweg verkrijgen. Dit, bij gebrek aan een volgwagen of een beschikbare begeleider die wachten kan.

ii. Ieder deelnemer respecteert en hanteert de verkeersregels tijdens alle trainingen. Er wordt hardop en d.m.v. handgebaren over veranderingen in de weg en mogelijke risicovolle situaties gewaarschuwd.

d. Alvorens iedere training op de fiets, zorgt u ervoor dat uw materiaal volkomen in orde is en dat u desnoods een reparatieset voor onderweg mee neemt. U neemt voldoende water en eten mee voor uzelf en indien mogelijk, ook voor een ander die eventueel ondersteuning nodig heeft.

e. Ieder deelnemer is geheel verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en is ervan bewust dat hij/zij vrijwillig fysieke inspanningen aangaat in zowel Nederland als in het buitenland.

f. Deelnemer verklaart in een goede, gezonde fysieke toestand te verkeren alvorens iedere training/activiteit.

g. Ieder deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. Het bedrijf noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van het centrum of op de openbare weg.

h. Materiaalpech tijdens het wielrennen of met de mountainbike bij een ongeval wordt indien u ervan lid bent, direct met de verzekeringsmaatschappij van de NTFU overlegd.

Eigen verantwoordelijkheid 

 1. Als klant van Born to Succeed bent u geheel verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en u bent ervan bewust dat u vrijwillig diensten van Born to Succeeed afneemt. Born to Succeed, noch haar medewerkers kunnen om deze redenen verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke letsels door het volgen van een sportactiviteit, fitnessprogramma of revalidatietraject in zowel Nederland als in het buitenland.

 2. U bent zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke bezittingen. Born to Succeed noch haar medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied of in de nabijheid van de Straakvense Bosdijk 96 te Helmond. 

Hygiëne 

 1. Het gebruik van een handdoek is verplicht. 

 2. Roken, kauwgom en dieren zijn in het gebouw verboden. 

 3.  U mag in onze faciliteiten enkel met binnenschoenen sporten. 

 4. Het dragen van slippers, werkschoeisel of niet sportieve schoenen is i.v.m. uw eigen veiligheid, verboden. 

 5. Zowel los trainingsmateriaal als vaste cardio- en krachttoestellen dienen na gebruik in een ordelijke staat en gereinigd achter te worden gelaten eveneens als de vloeren en de gebruikte faciliteiten. 

 6. Eten en drinken is enkel toegestaan wanneer dit noodzakelijks is of wanneer u een dienstverlening afneemt waarvoor specifiek hierom wordt gevraagd, zoals bij het organiseren van een feestelijke activiteit. U mag dan wel een bidon of flacon met water in de fitnesszalen gebruiken. 

 7. Er wordt geacht dat iedere klant voor zijn persoonlijke hygiëne zorgt. Mocht een (geur)hinder door uw persoon voor overige klanten of medewerkers plaatsvinden, dan wordt u door een van onze medewerkers vriendelijk verzocht om de (geur)hinder per direct te verhelpen. 

Privacy

 1. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledenbestand opgenomen en verwerkt om u te informeren over nieuwe mededelingen omtrent aanpassingen, ontwikkelingen, promotionele acties, producten en diensten die het bedrijf uitvoert. Meer informatie hierover leest op op onze 'privacyverklaring'. 
   
 2. Op het moment dat u een verbintenis met Born to Succeed aangaat, geeft u Born to Succeed toestemming om u via e-mail op de hoogte van bovenstaande genoemde criteria te houden.
   
 3. Uw gegevens worden met derden gedeeld om onze dienstverlening correct te kunnen blijven uitvoeren. Een lijst van instanties en waarvoor uw gegevens worden gedeeld vindt u in onze 'privacyverklaring'

Tenslotte

Born to Succeed en haar medewerkers stellen zich in staat om u deskundig en enthousiast van dienst te zijn tijdens uw deelname aan de diensten die door Born to Succeed worden geleverd. Met uw eigen en onze inzet, is het mogelijk om deze dienstverlening en samenwerkingsverband daadwerkelijk te laten slagen. Welkom bij Born to Succeed

© 2013 - 2023 Born to Succeed | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel